ÜDVÖZÖLJÜK NAGYSZÉNÁS KÖNYVTÁRÁNAK HONLAPJÁN!
 
KÖNYVTÁRUNKRÓL

Több, mint 40 éve várjuk a hozzánk látogató gyerekeket, szüleiket, barátaikat, tanáraikat, tiniket és felnõtt olvasókat, programokra érkezõket gyermek - és felnõttkönyvtárunkba.
A hosszú évtizedek során, könyvtékánk, mint a nyugalom, az elvonulás, a bels
õ fejlõdés segítõje vagy éppen a kötelezõ irodalmak kölcsönzõhelye, kutatásra, s nem kis mértékben eszmék cseréjének adott teret.
A település kulturális szárnybontogatásának dinamizmusát hirdette az 1972-ben átadott Czabán Samu M
ûvelõdési Ház, mely egyben az addig egy épületben (Hõsök útja) tartott közkönyvár felnõttkönyvtári részlegének is otthona lett.
Ismétl
õdõ változást és úttörést a könyvtár életében a '80-as évek adták. Költözött a könyvtár.
1985. április 11-én nyitotta meg kapuit a Nagyszénás Nagyközségi Könyvtár a Szabadság úton.
Az 1900-as évek elején épített, használaton kívüli kéttantermes iskolaépületet és a hozzá csatlakozó tanítói lakást alakították át feln
õttkönyvtári célra, melynek átalakítására a helyi tanács saját anyagi erejébõl 1.200.000,-Ft-ot fordított. A berendezésre, fûtéskorszerûsítésre a  Békés Megyei Tanács 200.000-Ft támogatást nyújtott. A nagyközségi könyvtár felnõttrészlege ezzel 166 m2 alapterületû lett. Az épület átalakítási és berendezési terveit a Békés Megyei Könyvtár munkatársai készítették, átmentve a régi megyei könyvtár épületébõl leszerelt galériát.
A gyermekkönyvtár is költözött, különállóan, a mûvel
õdési ház egyik klubhelyiségében kapott elhelyezést.

Aktuális könyvtárállapotok:
A gyermekkönyvtár a mûvel
õdési ház nagyobb klubhelyiségébõl egy kisebb klubhelyiségbe került. A zsúfolt könyvtárban szinte megoldhatatlan a nagyobbacska (15-20 fõs) gyermekcsoporttal történõ foglalkozás, melyet vagy a mûvelõdési ház egyik termében vagy a felnõttkönyvtárban oldunk meg, kicsit távol a gyermekkönyvtártól és annak állományától.
A feln
õttkönyvtár felújítási munkálatai 2010. decemberében befejezõdtek és a sikeres visszaköltözés után, a mintegy féléves bezárás után, 2011. januárjában ismét megnyithatta kapuit az olvasók, látogatók elõtt.