TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0012

Tájékoztatjuk Nagyszénás lakosságát, hogy Önkormányzatunk az Európai

Unió könyvtárhasználatot támogató  TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0012 számú

pályázata keretében 10.000.000,- Ft összegû támogatást nyert el.

A projekt megvalósítása 2010. novemberében elkezdôdött.

A projekt címe: „Nyitott kapuk” – olvasás és könyvtári kultúra fejlesztése, a

könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepe az élethosszig

tartó tanulás folyamatában.

A pályázati források segítségével az alábbi fô célok kerülnek megvalósításra:

- számítógép-használat oktatása tanfolyamok keretében gyermekek és

      felnôttek számára

- az iskolai és községi  könyvtár teljes állományának feldolgozása az integrált     

            könyvtári rendszerbe

- könyvtári honlap kialakítása, ezáltal a könyvtár adatállományának

      interneten történô elérhetôségének biztosítása

- olvasási és könyvtári kultúra fejlesztését szolgáló, valamint a korszerû

      információ keresési technikák elsajátítására irányuló elôadások, rendez-

      vények tartása

 

Tanfolyamaink, elôadásaink, rendezvényeink ingyenesek.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk a könyvtárhasználatot népszerûsítô

programjainkon a községi könyvtár hamarosan átadásra kerülô megújult

épületében!

 

Figyelje hirdetéseinket, illetve érdeklôdjön a könyvtárban dolgozó kollégáknál

vagy a Polgármesteri Hivatalban!

          

2011.december

                                                Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata

 

 További pályázatok
Közhasznú információk
 Nagyszénás

 Gádoros

 Orosháza