ÜDVÖZÖLJÜK NAGYSZÉNÁS KÖNYVTÁRÁNAK HONLAPJÁN!
 
KÜLDETÉSNYILATKOZAT

A Nagyszénás Nagyközségi Könyvtár a település nyilvános könyvtáraként fõ feladatának azt tekinti, hogy az érdeklõdõk lehetõ legszélesebb köre számára biztosítsa a feltételeket a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, a folyamatos önmûvelésre, a színvonalas szórakozásra.

Ennek érdekében a könyvtár gyûjtõkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával és minõségi könyvtári szolgáltatások szervezésével támogatja:

  •      szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevõ személyek tanulását,
  •       az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint a személyes és közösségi önmegvalósításhoz szükséges közhasznú ismeretek megszerzését,
  •       a gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való tájékozódást,
  •       a település kulturális és néprajzi hagyományainak bemutatását és gyûjtését,
  •       a hátrányos helyzetûek (vakok, gyengén látók és mozgáskorlátozottak) ellátását,
  •       a gyermekek olvasási kultúrájának, önálló ismeretszerzési tevékenységének segítését,
  •       a korszerû információs szolgáltatás biztosítását,
  •       a szabadidõ hasznos eltöltését.