Czabán Samu Mûvelõdési Ház és Könyvtár

 

Gyermek - és Felnôttkönyvtári részlege

5931 Nagyszénás

Szabadság u.25.

Tel.: 06-68/443-124

A könyvtár használati szabályzata

 

A nagyszénási Czabán Samu Mûvelôdési Ház és Könyvtár nyilvános közmûvelõdési könyvtár.

Szolgáltatásait, érvényes olvasójeggyel, bizonyos szolgáltatásait olvasójegy nélkül is, minden magyar állampolgár, egyéni vagy csoportos látogatóként, igénybe veheti.

Beiratkozás

Minden beiratkozni kívánó személy a könyvtáros kérésére személyi adatait köteles közölni. Hitelességét a személyi igazolványával kell igazolnia.

Az adatokat bizalmasan kezeljük.

Beiratkozásnál az olvasó, illetve látogató szóbeli kérésére írásbeli tájékoztatást kap a könyvtár használatáról, szolgáltatásairól.

Beiratkozási díj nincs, csak könyvtári-támogatás felajánlás, amelyet a kihelyezett gyûjtôedénybe lehet elhelyezni.

Mire jogosít az olvasójegy:

Az olvasójegy január 01-december 31-ig érvényes. Személyre szóló, át nem ruházható.

Tulajdonosa jogosult könyvtárlátogatásra, a könyvtár állományának helyben használatára, állományfenntartó eszközök (katalógusok) használatára, információra a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól, a könyvtár állományának kölcsönzésére, a könyvtár egyéb  szolgáltatásainak igénybevételére.

Ha nem rendelkezik olvasójeggyel:

Lehetôség van könyvek, folyóiratok, egyéb könyvtári dokumentumok helyben használatra, illetve

olyan könyvtári szolgáltatásra, mint például: nyomtatás, fénymásolás, internet,

de kölcsönözni nincs lehetôsége.

A  kölcsönzés szabályai

 

A kölcsönözhetõ könyvtári dokumentumok csak érvényes olvasójeggyel rendelkezõk részére adhatók ki.

Egyszerre kikölcsönözhetõ példányszám: 5 db.

Kölcsönzési határidõ: 21 nap (azaz 3 hét)

                                      - kézikönyvek csak hétvégére /szombat déltõl-hétfõ nyitásig/adhatók ki.

A kölcsönzési határidõ egyszer meghosszabbítható, a kézikönyvek esetében nem.

 

Késedelmi díjak:

A kölcsönzési határidõ lejárta után visszahozott dokumentumokért a könyvtár késedelmi díjat számol fel: 50,-Ft / db/ nap összegben meghatározva.

 

 

Elôjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés:

Ha az olvasó által keresett dokumentum kölcsönzés alatt van, a könyvtárosnál elôjegyezhetõ. Amennyiben a kért mû nincs meg a könyvtár állományában, az olvasó könyvtárközi kölcsönzést (ODR) is igényelhet.

A könyvtárközi kölcsönzés díja: postaköltség, illetve másolati példány esetében a másolati összeg.

 

Elveszett dokumentumok:

Ha az olvasó az által kölcsönzött dokumentumot elvesztette, a kártérítés eljárása a következõ:

- az olvasó köteles kifizetni az elveszett könyv /könyvek/ aktuális beszerzési díját

 

Helyben használható dokumentumok  

 

A nem kölcsönözhetõ dokumentumokat a könyvtár nyitva tartási ideje alatt helyben használhatják az olvasók, illetve igénybe vehetik a térítéses másolás lehetõségét.

Helyben használható állományegységek a következõk:

-  kézikönyvtári állomány /piros színcsíkkal jelölve/

-  folyóiratok

-  hangzó dokumentumok / CD, hanglemez, hangkazetta, videó-film /

Kivételes esetben a helyben használható dokumentumok a könyvtáros engedélyével zárástól nyitásig, illetve szombat déltõl hétfõ reggelig kiadható.

 

Szolgáltatások

Lásd a Szolgáltatások menü alatt.

 

Egyéb szolgáltatások, tudnivalók

 

- Tájékoztató katalógusszolgálat

A könyvtár állományáról a cédulakatalógusból, illetve a könyvtáros segítségével tájékozódhat az olvasó.

 

Rendezvények

A könyvtár az olvasó részére kiállításokat, elõadásokat, találkozókat, klubfoglalkozásokat szervez. Látogatásuk ingyenes.

Az olvasóterem a nyitvatartási idõ alatt 500,-Ft/óra ellenében, illetve megegyezés szerint bérelhetõ.

 

A könyvtárhasználat korlátai

 

- idõs vagy mozgásában korlátozott olvasóink kérjék a könyvtárosok segítségét;

- dohányozni csak a kijelölt helyen lehet;

- a felnõtt könyvtárba csak 14 éven felüliek iratkozhatnak be;

- minden könyvtárhasználó a könyvtárhoz illõ, kulturált megjelenéssel, magatartással, csöndes beszéddel biztosítja az olvasótársak, könyvtárlátogatók  nyugodt könyvtárhasználatát;

 

A Czabán Samu Mûvelõdési Ház és Könyvtár Használati Szabályzata minden

könyvtárhasználó számára kötelezõ. A könyvtár használata során felmerülõ

észrevételeiket, javaslataikat szívesen fogadjuk.

 

Kelt. Nagyszénás, 2012. július 02.

 

                                                                                        Hódi Erika

                                                                                        könyvtáros

     

  Kulturális Hírek,
  Rendezvények  
Közhasznú információk
 Nagyszénás

 Gádoros

 Orosháza