Több, mint 40 éve várjuk a hozzánk látogató gyerekeket, szüleiket, barátaikat, tanáraikat, tiniket és felnőtt olvasókat, programokra érkezőket gyermek - és felnőttkönyvtárunkba.
A hosszú évtizedek során, könyvtékánk, mint a nyugalom, az elvonulás, a bels
ő fejlődés segítője vagy éppen a kötelező irodalmak kölcsönzőhelye, kutatásra, s nem kis mértékben eszmék cseréjének adott teret.
A település kulturális szárnybontogatásának dinamizmusát hirdette az 1972-ben átadott Czabán Samu M
űvelődési Ház, mely egyben az addig egy épületben (Hősök útja) tartott közkönyvár felnőttkönyvtári részlegének is otthona lett.
Ismétl
ődõ változást és úttörést a könyvtár életében a '80-as évek adták. Költözött a könyvtár.
1985. április 11-én nyitotta meg kapuit a Nagyszénás Nagyközségi Könyvtár a Szabadság úton.
Az 1900-as évek elején épített, használaton kívüli kéttantermes iskolaépületet és a hozzá csatlakozó tanítói lakást alakították át feln
őttkönyvtári célra, melynek átalakítására a helyi tanács saját anyagi erejéből 1.200.000,-Ft-ot fordított. A berendezésre, fűtéskorszerűsítésre a  Békés Megyei Tanács 200.000-Ft támogatást nyújtott. A nagyközségi könyvtár felnőttrészlege ezzel 166 m2 alapterületû lett. Az épület átalakítási és berendezési terveit a Békés Megyei Könyvtár munkatársai készítették, átmentve a régi megyei könyvtár épületéből leszerelt galériát.
A gyermekkönyvtár is költözött, különállóan, a művel
ődési ház egyik klubhelyiségében kapott elhelyezést.

Aktuális könyvtárállapotok:
A gyermekkönyvtár a művel
ődési ház nagyobb klubhelyiségéből egy kisebb klubhelyiségbe került. A zsúfolt könyvtárban szinte megoldhatatlan a nagyobbacska (15-20 fős) gyermekcsoporttal történő foglalkozás, melyet vagy a művelődési ház egyik termében vagy a felnőttkönyvtárban oldunk meg, kicsit távol a gyermekkönyvtártól és annak állományától.
A feln
őttkönyvtár felújítási munkálatai 2010. decemberében befejeződtek és a sikeres visszaköltözés után, a mintegy féléves bezárás után, 2011. januárjában ismét megnyithatta kapuit az olvasók, látogatók elõtt.

2013 júniusában nagy változás történt a könyvtár életében, hiszen a Gyermekkönyvtár átköltözött a Felnőtt könyvtár épületébe. A költözködés két hétig tartott, ez idő alatt zárva tartottunk. 2013. június 24-től a két könyvtár egy helyen, egy épületben (Szabadság u. 25.), változatlan nyitvatartási renddel folytatja működését. Az átalakulás eredményeként ugyanolyan barátságos, kedves helyszín és légkör fogadja a látogatókat, mint eddig is. Továbbra is szeretettel várunk minden felnőtt és gyermek olvasót megújult környezetű könyvtárunkba.

     

  Kulturális Hírek,
  Rendezvények  
Közhasznú információk
 Nagyszénás

 Gádoros

 Orosháza